Om vestbalkan.com

vestbalkan.com drives av Mariana Qamile Rød, vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen. Jeg har en bachelorgrad i Europastudier, og en mastergrad i sammenliknende politikk. Masteroppgaven min handlet om utviklingen av politiske partier i post-konfliktstater, med Kosovo som case. Forskningsinteressene mine er politiske partier og konfliktstudier, og mitt geografiske interesseområde er, ikke overraskende, Vest-Balkan.

Denne siden definerer Vest-Balkan som Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania og Makedonia. Slovenia er utelatt, da landet både geografisk er noe i grenseland, og politisk og historisk sett har gravitert mer mot Sentral-Europa, selv om landet var en del av Jugoslavia. Det vil også være vanskelig å dekke alle disse syv landene, uten å tidvis komme inn på andre stater på Balkan, selv om fokuset er avgrenset til de syv overnevnte landene.

Vestbalkan.com på Facebook finner du her.

Andre bidragsytere:

Labinot Hajdari, er en av grunnleggerne bak Kosovo Center of Diplomacy, og PhD kandidat ved Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw, Poland.